ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА уеб сайта fashioncolors.bg  собственост на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД

 1. Предмет и значение

Моля, внимателно прочетете условията за ползването на уеб сайт fashioncolors.bg. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта. Настоящият документ представя общите условия за ползване на  уеб сайта fashioncolors.bg собственост на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД, включително сключването на договор за покупко-продажба от разстояние между клиент и продавач-партньор на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД, както и техните права и задължения.

1.1 Настоящите Общи условия, ако ги приемете, се явяват споразумение между ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  и вас като КЛИЕНТ или ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР. Общите условия са задължителни за всички КЛИЕНТИ и ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД.  

1.2 Всяко използване на уеб сайта fashioncolors.bg  означава, че вие сте прочели общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
1.3 Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД, ако това се налага от влязъл в сила закон или друг нормативен акт. Промените влизат в сила след обявяването им на сайта и са задължителни за всички клиенти и продавачи-партньори. ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД се задължава до 24 часа да информира ПРОДАВАЧИТЕ-ПАРТНЬОРИ с действащи договори при всяка една промяна на общите условия.

 1. Какво представлява уеб сайта fashioncolors.bg

2.1 Уеб сайта fashioncolors.bg е собственост на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД и е платформа даваща възможност, вие като ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР да продавате онлайн, а като КЛИЕНТ да купувате стоки, които желаете.
2.2 ПРОДАВАЧ в платформата за електронна търговия fashioncolors.bg,  може да е всяко лице, което предлага стоки на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  
2.3 Сайтът fashioncolors.bg обединява на едно място множество интернет сайтове и магазини за дрехи, обувки,  аксесоари и други стоки.
2.4 ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  не носи отговорност за качеството, техническите и експлоатационните характеристики на предлаганите от продавачите-партньори на платформата стоки.
2.5 ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  не носи отговорност за вреди настъпили като резултат от ползването на информацията от уеб страниците и сайтовете на нашите партньори.

 1. Значение на някои използвани термини

За целите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ посочените по-долу термини и изрази, имат следното значение:

Уеб сайт – е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което използва уеб сайта fashioncolors.bg, който е собственост на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД, включително като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва други действия чрез него.

Продавач-партньор – всяко физическо или юридическо лице, което предлага за продажба стоки на сайта за електронна търговия fashioncolors.bg  и има сключен с ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  договор за това.

Договор за съвместна дейност по предлагане на стоки за продажба на сайта fashioncolors.bg писменно споразумение между ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  и ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР относно условията за ползване на платформата, начин и срокове за разплащане, изменения на вече сключен договор, адреси за кореспонденция и други права и задължения на страните.

Акаунт – формира се от е-мейл адрес и парола. Клиентът сам създава своя акаунт (клиентски профил) на уеб сайта.Чрез акаунта клиентът заявява поръчка за покупка на стока. Акаунта съдържа информация за потребителското име на клиента и историята на някои от действията му в уеб сайта, като например направени поръчки и други.

Потребителско име – избран от клиента/потребителя/  уникален код от букви и/или цифри, посредством който той се индивидуализира във ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД.

Парола – Клиентът избира набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки на уеб сайта fashioncolors.bg собственост на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД.

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между сайта fashioncolors.bg, ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР и КЛИЕНТА, чрез който КЛИЕНТЪТ заявява намерението си за купуване на стоки от ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР на платформата.

Стока  – всеки предмет на поръчката. Стоката представлява един брой от даден продукт или общият брой на всички продукти, които клиентът е заявил да закупи.

Продажна цена – крайната цена за един брой продукт с включени данъци и такси, която е обявена на уеб сайта fashioncolors.bg. В нея не е включена цената за доставка на продукта.

Съдържание – има се в предвид цялата информация на уеб сайта fashioncolors.bg собственост на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД, включително свързана с описанието и цените на стоките и данни относно продавачите-партньори,  която е достъпна чрез връзка с Интернет или използване на устройство, имащo връзка с Интернет.

Оценка – метод на изчисляване на нивото на удовлетвореност на даден клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди.

Отзив – писмено мнение (коментар), който се прави от страна на клиент.

 1. Съдържание на общите правила

4.1 Всички стоки, които са налични на уеб сайта fashioncolors.bg  се продават от ПРОДАВАЧИТЕ-ПАРТНЬОРИ, с които ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД има сключен договор.

4.2 Издаването на касов бон и/или търговска фактура  се прави от продавачите-партньори съобразно действащото  българско законодателство, както и издаването на разписка за пощенски паричен превод е задължение на куриера ползван от ПРОДАВАЧА-ПАРТНЬОР.

4.3 Всички стоки се продават до изчерпване на тяхната наличност.

4.4 Информацията за описанието и цените се въвежда в профила на всяка стока от съответния продавач-партньор на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД.

4.5 ПРОДАВАЧИТЕ-ПАРТНЬОРИ имат право да променят цените и описанието на стоката. Независимо от това клиентът заплаща цената на стоката, която е била актуална по време на потвърждаването на неговата поръчка.

4.6 В описанието на стоките е възможно да се съдържат технически грешки, за което ПРОДАВАЧИТЕ-ПАРТНЬОРИ и ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  предварително се извиняват на своите КЛИЕНТИ.

4.7 ПРОДАВАЧИТЕ-ПАРТНЬОРИ и ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД не носят отговорност за възможни несъответствия в цветовете на закупената стока спрямо тези на снимките на стоката. Възможните разлики са преди всичко в резултат и зависят от характеристиките на мониторите на компютрите, дисплеите на лаптопите или всяко друго мобилно устройство, което има достъп до Интернет и уеб страницата на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД. Снимките на всяка една стока в уеб сайта имат насочваща и илюстративна цел.

4.8 ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД не продава и не носи отговорност за стоките налични на сайта. Всичко свързано с доставката, връщането, техническите и експлоатационни характеристики и качеството на предлаганите стоки е отговорност на съответните продавачи-партньори.

4.9 При покупка на стока налична на уеб сайта fashioncolors.bg, КЛИЕНТЪТ заплаща сумата на направената от него поръчка единственно на съответния ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР от който купува стока

4.10 ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД не изисква от клиентите на уеб сайта fashioncolors.bg  да правят каквито и да е било преводи по сметка на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД.

4.11 ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД не издава и не изпраща касови бележки или търговски фактури свързани с покупката на стока.

4.12 КЛИЕНТЪТ може да върне закупената от него стока в срок от 14 дни от нейното получаване. След изтичане на този срок, заявки за връщане или замяна на стока не се приемат.

4.13 КЛИЕНТЪТ връща стоката със същата куриерска фирма, с която първоначално е била доставена стоката на посочения от клиента адрес. Не се приемат варианти за връщане на стока чрез други куриерски фирми, пощи или други фирми извършващи куриерски услуги

4.14 Преди връщането на стоката, клиентът задължително уведомява съответния ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР, от който я  е закупил. Поради хигиенни съображения бельо и бански костюми не могат да бъдат върнати. Не се приемат за връщане и стоки, които имат следи от носене, замърсяване, повреда, пране или захабяване.

4.15 При връщане на стока, транспортните и/или куриерски разходи за връщане са за сметка на КЛИЕНТА. При връщане на стока, КЛИЕНТЪТ задължително попълва “бланка за връщане на стока, която e налична на сайта fashioncolors.bg. Продуктите трябва да бъдат върнати на продавача в състоянието, в което първоначално са били доставени и още:

 • с придружаващия ги документ за продажба;
 • с попълнена и подписана от клиента  бланка за връщане”
 • в оригиналната опаковка и с всички оригинални етикети;
 • с наличните аксесоари, ако е имало такива към стоката.

4.16 Сайтът fashioncolors.bg   може да съдържа линкове към други уеб сайтове. ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД не носи отговорност за уеб сайтове, които не администрира, не притежава и не поддържа. Отговорност на клиента е да се запознаете с общите условия на всеки един уеб сайт преди да започне да го използва.

4.17 ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД не носи отговорност за грешна информация, която е резултат от хакерски атаки, интернет вируси или други злоумишлени действия.

4.18 Ако има необичайно голям трафик в/към уеб сайта fashioncolors.bg, е възможно да бъде  изисквано въвеждането на ръчно валидиращи кодове тип captcha от страна на клиента, с цел да се защити публикуваната информация на сайта.

4.19 В случай на неспазване на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи.

 1. Общи условия за клиент

5.1 КЛИЕНТ е всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което използва уеб сайта fashioncolors.bg, който е собственост на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД, включително като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва други действия чрез него.

5.2 КЛИЕНТЪТ зa дa може да извърши пoкyпĸа нa дадена стока налична на сайта fashioncolors.bg, трябва дa пpeминe пpeз стъпките зa регистрация на нов потребител.

5.3 КЛИЕНТЪТ и всеки един ползвател на уеб сайта fashioncolors.bg  нямат право да променят, разпространяват или продават съдържанието и информацията на сайта, включително логата и търговските марки.

5.4 Клиентът може да поставя линкове(хипер връзки) в други уеб сайтове.

5.5 Клиентът се съгласява независимо дали е осъществил сделка или не, че като предоставя своите лични или други данни на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД, те могат да бъдат използвани при спазване на Закона за защита на личните данни единственно за:

 • поддържане на акаунта на клиента и всички други действия свързани с него.
 • реализиране на направена от самия клиент поръчка за доставка на стока, като ги предоставя с тази цел на ПРОДАВАЧ-ПАРТНЪОРА, включително за връщане на стока и за възстановяване на сума за върната стока.
 • осъществяване на пазарни анализи и отчети за продажбите.
 • Изпращане на новини, информационни бюлетини за промоции и/или актуални стоки свързани с портала fashioncolors.bg.

5.6 При желание от страна на клиента профилът му да бъде заличен, трябва да се  свърже с ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД и изрично да декларира това свое желание.

 1. Права на Клиента

Клиентът има право:

6.1 Да получи информация за предлаганите стоки от продавачите-партньори на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД, включително тяхното описание, технически и експлотациони характеристики, цeни, методи на плащане, дocтaвĸa, условия за връщане и рекламация.

6.2 Ако има допълнителни въпроси за стоката, която желае да закупи, да комуникира със съответния ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР през уеб сайта fashioncolors.bg.

6.3 Да получи достъп за безплатна регистрация и възможност за cъздaвaнe нa клиентски пpoфил. Той влиза в клиентския си профил чpeз идeнтифициpaнe c потребителско имe и пapoлa. Със създаването на клиентския профил се счита, че се съгласява и дава разрешение на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД да предостави тези данни на съответния продавач-партньор, който от своя страна ще предостави тази информация на оторизирана куриерска фирма с цел доставка на желаната от клиента стока.

6.4 Да избере eднa или пoвeчe от една стока oт съответните продавачи-партньори и дoбaви желаната стока във виртуална количка cъc cтoĸи зa пoĸyпĸa.

6.5 Да прави поръчки на уеб сайта fashioncolors.bg  чрез които да заявява намерението си за купуване на стоки от продавач-партньор на платформата.

6.6 За всяка направена поръчка да получи потвърждение или отказ в рамките на два работни дни по имейл или телефон от съответния продавач-партньор на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД.

6.7 Да получи поръчаната стока на посочен от него адрес.

6.8 Да прегледа стоката при получаването и  и ако тя отговаря на неговата поръчка, да я приеме. Всички продукти се доставят с опция преглед и тест. В този случай клиентът заплаща транспортните разходи за доставката на стоката, освен в случаите, в които тя е била безплатна

6.9 Да откаже да приеме стоката в момента на преглед, ако тя не отговаря на  обявените характеристики и я върне обратно. Ако клиентът откаже да приеме стоката, транспортните разходи за доставката са за сметка на съответния ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР.

6.10  Да върне получена стока в рамките на 14 дни от нейното приемане. ПРОДАВАЧЪТ-ПАРТНЬОР, който е продал стоката на КЛИЕНТА се задължава да възстанови в пълен размер заплатената от него сума за покупка на стока при условие, че той е спазил всички условия за връщането и посочени по горе в общите условия.

6.11  Да сигнализира ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД. в случай на допуснати нередности от страна на ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР по изпълнение на поръчката.

6.12 Да дава оценки, чрез които да изразява нивото си на удовлетвореност  по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди.
6.13 Да прави отзиви под формата на  писмен коментар.

 1. Задължения на клиента

Клиентът е длъжен:

7.1 Да се запознае и спазва Общите условия за ползване на сайта fashioncolors.bg, включително условията за плащане, доставка и връщане на стока, които са неизменна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
7.2 Да се информира за настъпили промени в общите условия на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД.
7.3 Да носи отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от друго лице чрез използването й.
7.4 Да спазва добрите нрави на Интернет етиката и да не използва обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на друго лице.
7.5 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително и правото на интелектуална собственост.

7.6 Да не извършва каквито и да е било злоумишлени действия или действия, които ще нарушат работата на сайта fashioncolors.bg.
7.7 Да не публикува информация или линкове (URL адреси) от други сайтове, които развиват същата или подобна дейност, като тази на сайта fashioncolors.bg или други линкове с рекламен характер, освен в специална секция предвидена за тази цел.
7.8 Да пише само на кирилица, когато попълва информация на сайта fashioncolors.bg

7.9 Да попълни вярно необходимата информация (име, фамилия, телефон, адрес, поръчка) за доставка на закупената от него стока. Посочената от клиента информация ще се използва единствено с цел да бъде обслужена неговата поръчка, да бъде доставена от оторизирана куриерска фирма на желания от клиента адрес и за пазарни анализи и отчети.

7.10 Дa пpeглeдa cтoĸaтa в мoмeнтa нa нейната дocтaвĸa и да прецени дали отговаря на обявените характеристики. Клиентът не приема стоката в случай, че тя не oтгoвapя нa обявените характеристики.

7.11 Да приеме поръчаната стока на посоченият от него адрес или офис на оторизираната куриерска фирма. С приемането на стоката, той заявява, че е съгласен собствеността на стоката да бъде прехвърлена от съответния продавач на него. Смяната на собствеността се счита, че е настъпила, след като клиентът се разпише на транспортния документ за направената доставка от оторизираната куриерска фирма или заплати цената й.

7.12 Да заплати продажната цена на заявената от него стока, ако тя oтгoвapя нa обявените характеристики.

7.13 Да заплати разходите за доставката на стоката, с изключение на случаите, в които доставката за клиента е безплатна и е за сметка на съответния ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР.
7.14 Клиентът може да върне закупената и приета от него стока в срок от 14 дни от нейната доставка. Задължително условие е клиентът да е попълнил бланка за връщане, да е приложил придружаващият документ за продажба и стоката да е окомплектована  в оригиналната си опаковка. При желание за връщане на стоката клиентът е длъжен да уведоми съответният ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР. ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОРЪТ до 7 (пет) дни от получаване на върнатата стока, възстановява в пълен размер заплатената от клиента цена на стоката, при условие, че клиентът е спазил всички изисквания за връщането й посочени по-горе в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и посочи банкова сметка за превода.

 1. Общи условия за продавач-партньор

8.1 Продавач-партньор е всяко физическо или юридическо лице, което предлага за продажба стоки на сайта за електронна търговия и има сключен с ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  договор за съвместна дейност по предлагане на стоки за продажба на уеб сайта fashioncolors.bg

8.2 Договорът представлява писменно споразумение между ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  и ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР относно условията за ползване на платформата, начин и срокове за разплащане, изменения на вече сключен договор, адреси за кореспонденция и други права и задължения на страните.

 1. Задължения на продавач-партньор:

Продавач-партньорът е длъжен:
9.1 Да се запознае с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на уеб сайта   fashioncolors.bg собственост  на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД и стриктно да ги спазва.

9.2 Да се информира за настъпили промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД и стриктно да ги спазва.

9.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително и правото на интелектуална собственост.

9.4 Да сключи договор с ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД за съвместна дейност по предлагане на стоки за продажба на сайта за електронна търговия.

9.5 Да въвежда информация за предлаганите стоки на сайта на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД

и своевременно да я актуализира. Качването на снимките да бъде в цветове и с висока резолюция. Снимките да не са обект на авторски права.

9.6 Да добавя описание на основните техническите и експлоатационни характеристики и качеството на предлаганите стоки в съответствие с посочената от производителя информация.

9.7 Да обявява цена, не по-висока спрямо цената на стоката продавана в собствения сайт, магазин или офис на ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОРА, както и в трети сайтове, в които  ПРОДАВАЧЪТ-ПАРТНЬОР директно предлага стоката си. Цената при получаване на стоката от клиента не може да бъде различна от тази, на която е била обявена при потвърждаване  на поръчката в уеб сайта fashioncolors.bg.

9.8 В случай на специална промоция или отстъпка да въведе периода, за който направеното предложение и цена са валидни.

9.9 Да посочи информация за начините на плащане и доставка.

9.10 Да поддържа наличности на обявените стоки за продажба на уеб сайта fashioncolors.bg, а стоката с изчерпана наличност своевременно да заличава.

9.11 Да продава всички стоки публикувани от него, включително тези в промоция или намаление до изчерпване на количествата.

9.12 Да гарантира за съответствието на стоката обявена за продажба с тази, която доставя при изпълнение на поръчката.

9.13 Да потвърди или откаже в рамките на 2 (два) работни дни от направената поръчка.

9.14 Да посочи в информацията правото на клиента за отказ да приеме стоката и условията обявени по горе в общите условия, при които това ще стане.

9.15 Да посочи в информацията правото на клиента за връщане на приета стока в 14 дневен срок и условията, при които това ще стане  и които са обявени по горе в общите условия.

9.16 Да изпрати в срок от 5 (пет) работни дни поръчаната от клиента стока чрез оторизирана куриерска фирма на адрес, посочен от него или в офис на куриерската фирма.

9.17 Да възстанови на клиента по сметка посочена от него, платената продажна цена за конкретната стока до 5 (пет) дни от получаването ѝ, когато са изпълнени условията за връщането обявени по-горе в общите условия.

 1. Права на продавач-партньорът:

Продавач-партньорът има право:
10.1 Да променя цените и характеристиките на продуктите без предварително известие. Клиентът заплаща цената на продукта, която е била актуална по време на потвърждаването на неговата поръчка.

10.2 Да не достави част или всички стоки от поръчката. При такава ситуация продавачът-партньор задължително уведомява клиента чрез имейл или по телефона.

10.3 Да откаже да изпълни дадена поръчка, поради някоя от изброените по-долу причини, за което задължително уведомява клиента:

 • изчерпване на наличността на заявената стока.
 • предоставените от клиента данни в направената поръчка са грешни и/или непълни.
 • клиентът е посочил адрес за доставка до несъществуващо място или адрес.
 • клиента е с повече от два неуспешни опита да бъде открит за доставки на поръчки.
 • грешно е въведена продажна цена на стоката.
 • при онлайн плащания, когато транзакцията от страна на клиента не е довела до постъпване на средства по сметката на продавача-партньор.

10.4 Продавачът-партньор се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка, ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на оторизираната за това куриерска фирма за да получи в срок стоката.

11.Сключване на договор от разстояние с продавач-партньор за покупко-продажба на стока

11.1 КЛИЕНТ, зa дa може да извърши пoĸyпĸа нa дадена стока налична на сайта на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД, трябва дa пpeминe пpeз стъпките зa регистрация на потребител, като сам  регистрира и създава своя акаунт /клиентски профил/, който се формира от имейл адрес,информация за потребителското име на клиента и парола. Потребителско име е избран от клиента/потребителя/  уникален код от букви и/или цифри (негов актуален имейл адрес), посредством който той се индивидуализира във ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД. Паролата е набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализират клиента и му предоставят възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД.


11.2 ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  пoтвъpждaвa извъpшeнaтa oт клиента регистрация, чpeз изпpaщaнe нa електронно съобщение нa пocoчeния oт клиента имейл aдpec.

11.3 След като разгледа и избере интересуващите го стоки, клиентът прави поръчка. Поръчката е електронен документ, представляващ комуникационна форма между ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД, продавач-партньорът и клиента, чрез който клиентът заявява намерението си за купуване на стоки от продавач-партньор на платформата. Стока е всеки предмет на поръчката. Стоката представлява един брой от даден продукт или общият брой на всички продукти, които клиентът е заявил да закупи. Клиентът попълва и предоставя коректни и актуални дaнни. Той избира метод зa плaщaнe от посочените от продавача и потвърждава направената поръчка.

11.4 ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД пoтвъpждaвa извъpшeнaтa oт клиента поръчка, чpeз изпpaщaнe нa електронно съобщение нa пocoчeния oт клиента имейл aдpec и до ПРОДАВАЧА-ПАРТНЬОР.

11.5 ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД не е страна по договор за покупко-продажба. Стоката, която се предлага на сайта  fashioncolors.bg, се предлага и продава от името на съответния ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР.

11.6 Продавачът-партньор потвърждава в рамките на до 2 (два) работни дни от направената поръчка. Той изпраща  в срок до 5(пет) работни дни поръчаната от клиента стока чрез оторизирана куриерска фирма на адрес, посочен от него или в офис на куриерската фирма.

11.7 Продавачът-партньор може да не достави част или всички стоки от поръчката. При наличие на такава ситуация продавачът-партньор задължително уведомява клиента чрез имейл или по телефона. Той може и  да откаже да изпълни дадена поръчка, поради някоя от изброените по-долу причини:

 • изчерпване на наличността на заявената стока.
 • предоставените от клиента данни в направената поръчка са грешни и/или непълни.
 • КЛИЕНТЪТ е посочил адрес за доставка до несъществуващо място или адрес.
 • КЛИЕНТА е с повече от два неуспешни опита да бъде открит за  доставки на поръчки.
 • грешно е въведена продажна цена на стоката.
 • при онлайн плащания, когато транзакцията от страна на КЛИЕНТА не е довела до постъпване на средства по сметка на ПРОДАВАЧА-ПАРТНЬОР.

11.8  ПРОДАВАЧЪТ-ПАРТНЬОР възстановява на клиента платената продажна цена за конкретната стока до 5 дни от получаването ѝ, когато са изпълнени условията за връщането.

 1. Взаимотношения  ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД и ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР

Продавач-партньор може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което предлага за продажба стоки на сайта за електронна търговия, след като е сключил с ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  договор за това.
Договора за предлагане на стоки за продажба на сайта е писменно споразумение между ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  и ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР относно условията за ползване на платформата, начин и срокове за разплащане, изменения на вече сключен договор, адреси за кореспонденция и други права и задължения на страните.

Условия за ползване на платформата

12.1 Да е сключен договор между  ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД  и ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР в съответствие с изискванията на настоящите общи условия.

12.2 Договорът да не е с изтекъл срок на действие.

12.3 Стриктно да се спазват изискванията, правата и задълженията на страните по договора

12.4 Да не се нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително и правото на интелектуална собственост.

12.5 Ако бъдат нарушени или неизпълнявани общите условия или тези описани в договора се счита, че са налице основания за прекратяване на действието на договора, което за продавач-партньорът означава и блокиран акаунт.

 1. Защита на личните данни

13.1 Защитата на данните е от особена важност за  ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД. Екипът поддържащ уеб сайта fashioncolors.bg полага грижи, уеб страницата ни да съдържа възможно най-много информация, която би могла да ви интересува. Грижим се и за сигурното ѝ ползване, за да можете да сте спокойни, че личните ви данни и права са защитени.Предварително ви уведомяваме, че за да направим посещенията ви на уеб сайта fashioncolors.bg възможно най-функционални, ние използваме т. нар. „бисквитки“ /сookies/.

13.2 Личните данни, които обработваме, като стриктно се придържаме към законовите правила, са тези които вие сам и доброволно сте ни предоставили, приемайки общите ни условия за съвместна работа. Чрез тези данни ние реализираме вашата поръчка и правим статистика за нашата работа. След постигане на целта, за която сме събрали вашите лични данни, ние се задължаваме да ги унищожим, след изтичане на законовия срок за тяхното съхранение.

13.3 Данните не могат да бъдат използвани за други цели, освен за поддържане на акаунта, за изпращане на рекламни съобщения и изпращане на уведомления за настъпили промени по общи условия на клиента и всички други действия свързани с него и за осъществяване на пазарни анализи и отчети за продажбите ни.

13.4  Приемайки общите ни условия за съвместна работа и възлагайки ни поръчка, вие се съгласявате личните ви  данни да бъдат използвани и от съответния ПРОДАВАЧ-ПАРТНЬОР  на ФЕШЪНКАЛЪРС.БГ ООД и оторизираната куриерска фирма, с цел да бъде изпълнена направената поръчка, включително доставка на стока, връщане на стока, възстановяване на сума за върната стока. Ние не съставяме лични профили на отделните ползватели на сайта.

13.5 При поискване имате право да получите безплатна информация относно събраните за вас лични данни. Имате право да откажете вашите лични данни да бъдат обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани. За целта изпратете имейл на адрес office маймунка fashioncolors.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *